Velkommen til Norsk Industris HMS-statistikk!

Her finner du

  • Sykefraværsstatistikk 
  • Personskadestatistikk
  • Statistikk for arbeidsrelatert sykdom

Innlogging på denne siden er forbeholdt medlemsbedrifter i Norsk Industri som rapporterer tall til oss.

 

Rapportering og benchmarking
Norsk Industris medlemsbedrifter bruker denne siden for å rapportere inn statistikk til Norsk Industri. Bedriftene kan også måle sine resultater mot andre bedrifter, bransjer og Norsk Industri totalt.

For å rapportere tall og se detaljerte resultater, må bedriftene logge seg inn til høyre. 

 

Interessert i Norsk Industris HMS-statistikk men ikke medlem?
Mye av resultatene er tilgjengelige uten pålogging. Statistikk på Norsk Industri-nivå, samt definisjoner og rapporteringsskjemaer ligger åpent. 

 

Vi vil svært gjerne ha tilbakemeldinger på denne tjenesten med forslag til forbedringer og utvidelser. Send oss en e-post!